Bilişim Malzemeleri Online Talep Toplama Duyurusu!!!

04.02.2019  Pazartesi günü saat 13.00’dan 15.02.2019 Pazar gecesi saat 23.59’a kadar Bilişim Malzemleri alımı için online talep toplanacaktır. Talepler online talep toplama süresi sonunda Koordinatörlüğümüz tarafından onaylanacak, onaylanan taleplere ilişkin sistem üzerinden alınacak malzeme istek formları ( araştırma görevlisi ve danışman imzalı) 18.02.2019-22.02.2019 tarihleri arasında Koordinatörlüğümüze elden teslim edilecektir.

Önemli: Online talepte bulunan araştırma görevlisinin Üniversitemizde kadrosunun bulunduğu birimden (Enstitü veya Fakülteden ) görevine devam ettiğine dair belgeyi online olarak sisteme yüklemeleri ve imzalı nüshasını imzalı talep formlarıyla birlikte Koordinatörlüğümüze mutlaka teslim etmeleri gerekmektedir.

Satın alma işlemlerinin aksamaması için belirtilen tarihlerde belgelerin getirilmesi önem taşımaktadır. Talep toplama ve evrak teslim tarihlerinde kesinlikle süre uzatılması yapılmayacaktır.Tüm araştırma görevlilerimize önemle duyurulur.