İletişim

Koordinatör:

Prof. Dr. Gülgün KILCIGİL

Tel: 0 (312) 203 30 72

Rektörlük Santral : 0 (312) 212 60 40 (10 hat)

Birim Personeli:

Serap DOĞRU (Dahili: 2219)

Zehra KÖSE (Dahili:2278)

Haydar GÜNEŞ (Dahili: 2431)

Mesude İZCİ (Dahili: 2246)


Adres    : Ankara Üniversitesi Rektörlüğü

                ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

                Tandoğan Yerleşkeşi, Piri Reis Meydanı

                06100 Tandoğan/ANKARA


Fax        : 0 (312) 222 79 47
e-posta  : oyp@ankara.edu.tr
Web       :
http://oyp.ankara.edu.tr