ÖYP Kapsamında Ataması Yapılmış olan ve  Üniversitemizde Lisansüstü Eğitime Başlayan Araştırma Görevlilerimizin Kaynak Aktarımı İşlemlerinin başlatılabilmesi için kaynak başvuru  formunu doldurarak aşağıdaki belgelerle birlikte Koordinatörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.
kaynak-başvuru-formu-

1- Öğrenci Belgesi
2- Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (ÜDS, KPDS veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen dil sınavı)
3-Üniversitemize 33/a ile atanmanızın uygun bulunduğuna dair ya da 35. maddeye göre görevlendirilmenizin uygun bulunduğuna ilişkin YÖK yazısı.
4- “Göreve başlama” yazısı veya “görevine devam ediyor” yazısı
Kaynak-Aktarımı-YÖK-Liste-tüm-liste-2018